Πληροφορίες


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

Για όλα τα είδη κατασκευής κουφωμάτων χρησιμοποιούνται δυο βασικοί τύποι προφίλ:1.

Τα συμβατά προφίλ (ψυχρά), με μία ή περισσότερες θαλάμες.

2.

Τα θερμοδιακοπτόμενα προφίλ (ζεστά ή θέρμαλ ή σούπερ θέρμαλ), αποτελούμενα από δύο ή περισσότερες θαλάμες. Δηλαδή προφίλ των οποίων οι εσωτερικές και εξωτερικές θαλάμες, δεν γεφυρώνουν μεταξύ τους. Αυτό επιτυγχάνετε με τη χρήση ενός διαφορετικού από το αλουμίνιο, συνδετικού υλικού (π.χ. πολυαμιδίου), που χαρακτηρίζετε από χαμηλές πηγές θερμικής αγωγιμότητας. Αυτό με απλά λόγια ονομάζετε Θερμοδιακόπτης και εμποδίζει την μεταφορά ανεπιθύμητων θερμοκρασιών από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον ή αντιστρόφως.


ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.

Εκτίμηση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου, ώστε το κούφωμα να έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις ανεμοπιέσεις και να είναι σε θέση να εμποδίσει την είσοδο ζεστού ή ψυχρού αέρα, νερού ή και ήχου, διαμέσου των αρθρώσεων του (Αεροπερατότητα, Υδατοστεγανότητα, Ηχομόνωση).

2.

Τις ιδιότητες που χρειάζεται να έχει, ούτως ώστε να εμποδίζει την μεταφορά θέρμανσης ή ψύξης μέσον των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο (Θερμοπερατότητα, Ανάλογους Θερμοδιακόπτες, Χωρίς Θερμικές ή άλλες Γεφυρώσεις).

3.

Σοβαρά υπόψιν πρέπει να ληφθεί το μέγεθος του κουφώματος, ώστε το σύστημα να διαθέτει την ανάλογη αντοχή, στην καταπόνηση που θα υποστεί μέσο της λειτουργίας του, όπως επίσης και του βάρους του υαλοπίνακα ή άλλου γεμίσματος που θα έχει (Ανθεκτικότητα).

4.

Την ικανότητα του να αποτρέπει τυχόν παραβιάσεις, μέσον της δυνατότητας που παρέχει για τη χρήση ψηλού επιπέδου εξαρτημάτων και πολλαπλών κλειδωμάτων (Ασφάλεια).

5.

Την λειτουργικότητα του για το χώρο που έχει επιλεχθεί να καλύψει (Πρακτικότητα, Εξοικονόμηση Χώρου).

6.

Για να είναι σωστή και αποδοτική η επιλογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ανάλογος υαλοπίνακας, που θα προσθέσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ανθεκτικότητα αλλά και στην ηχομόνωση του κουφώματος, που τελευταία έχει γίνει αδήριτη ανάγκη λόγο του αυξανόμενου θορύβου, που δυστυχώς χειροτερεύει με την επιτάχυνση του σύγχρονου τρόπου ζωής (Ενεργειακός, Ασφαλείας, Acoustic).


 

Καταληκτικά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όσο σημαντική είναι η επιλογή του σωστού συστήματος, άλλο τόσο, είναι η συνεργασία με τον ανάλογο κατασκευαστή, ο οποίος πρέπει να είναι πιστοποιημένος και κατάλληλα εκπαιδευμένος, για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω, τις απώλειες θερμικής ενέργειας από το κέλυφος ενός κοινού κτηρίου, για να μπορέσετε να αντιληφθείτε το πως έχει γίνει παγκόσμια αποδεχτό, ότι η εφαρμογή της ιδέας των «Παθητικών Κτιρίων», δηλ. κτίρια με σχεδόν μηδενικούς συντελεστές θέρμανσης και ψύξης, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στη κατανάλωσης ενέργειας για τον συγκεκριμένο σκοπό, μέχρι και 90%.

Απώλειες θερμικής ενέργειας κτιρίων:

  • ΘΥΡΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ 33%
  • ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ34%
  • ΟΡΟΦΗ20%
  • ΥΠΟΓΕΙΟ - ΔΑΠΕΔΟ13%

Τηλεφωνήστε μας τώρα


22325105